46 36 77 70 [email protected]

Garanti

5 års garanti

Hos Roskilde Tandteknik yder vi 5 års garanti på vores nyfremstillede tandproteser.
Garantien dækker skader, der er opstået på grund af materialefejl og evt. tekniske fejl, som kan være opstået under fremstiling.

Garantien bortfalder, hvis skaden er opstået pga. uhensigtsmæssig brug eller overlast.

For at opnå 5 års garanti på din tandprotese, er det vigtigt at du:

1. Overholder de anbefalede råd til hygiejne
2. Får udført de anbefalede kontroller
3. Møder op til det halvårlige tandprotese-eftersyn
4. Får rebaseret/duplikeret din tandprotese, når der opstår gummeforandringer
5. Generelt følger tandteknikerens anbefalinger

Klinikken har eksisteret i 40 år, den bedste garanti må være, at vi har i sinde stadig at eksistere de næste 40 år – vi løber ikke fra et ansvar eller skjuler noget “skrevet med småt”.

sasha pallisbeck foran klinikken i roskilde - garanti på tandprotese